Informatsioon

Lugupeetud lapsevanemad, siit leiate kogu vajalikku informatsiooni mis on seotud teie laste treeningutega ja teiste klubielu puudutavate küsimustega. Juhul kui teil jääb midagi arusaamatuks või tekkivad küsimused, siis te võite alati võtta meiega ühendust telefoni või e-meili teel.

Treeningu tunniplaan

Informatsioon treeningute kohta asub nüüd uuel lehel.

Klubi astumise tingumused ja kordEt saada klubi liikmeks, tuleb täita registreerimisvorm. Õppemaksulepingu saate meili teel või võite küsida treeneri käest.

TreeningumaksudÕppemaksu summa sõltub rühmale ettenähtud treening kordadest:

Hinnakiri
-tund   1 kord nädalas – 25 eurot kuus
-tunde 2 korda nädalas – 45 eurot kuus
-tunde 3 ja enam nädalas – 50 eurot kuus

Igakuiselt 1. kuupäeval väljastatakse lapsevanemale õppemaksu arve, tasumise tähtaeg on 10. kuupäev.

Õppetööga hiljem liitujale on esimese kuu maksumus kokkuleppeline.

Ettenähtud treeningkordade arv kuus on:
-tunde 1 kord nädalas – 4 treeningkorda kuus
-tunde 2 korda nädalas – 8 treeningkorda kuus
-tunde 3 ja enam nädalas – 10 treeningkorda kuus

Õppemaks on väiksem kui hinnakirjas juhul kui ühes kuus toimub vähem treeninguid kui on ettenähtud.

Õppemaksu summa ei sõltu kohalkäimisest vaid ettenähtud treeningkordade arvust.

VõistlusedIga aasta Eesti Allvee Spordiliit korraldab Eesti noorte meistrivõistlusi ja Eesti meistrivõistlusi lestaujumises ja allveeorienteerumises. Lestaujumisvõistlused toimuvad ujulates, tavaliselt on noorte meistrivõistlused märstis või aprillis ja Eesti meistrivõistlused mai kuus. Allveeorisnteerimuse võistlused toimuvad suvel järvedes. Osalemaks meistrivõistlustel tuleb osta võistluslitsents mis annab õiguse osaleda kõigil meistrivõistlustel. Lisaks sellele basseinis tuleb täita normatiive, järves ja akvalangivõistlustel osalemiseks tuleb osta ühekordne allveesporlase litsents. 
Samuti korraldavad spordiklubid erinevaid võistlusi, mis ei nõua litsensi kuid osalemiseks tuleb maksta stardimaks. Meie klubi sisemeistrivõistlustel, mis toimuvad tavaliselt kaks korda aastas ei ole stardimaksu. Võistluste toimumise ajast saab saada infot treeneri käest ja meie veebilehelt.
SuvelaagridMeie klubi korraldab igal aastal suvelaagreid. Viimastel aastatel oleme käinud Viitna puhkekesuses ja Viljandis. Suvelaagrite toimumise ajast ja maksmusest teateme tavaliselt kevade poole. Lisa informatsioon ja eelregistreerimine toimub treeneri kaudu.
Rae valla elanikke Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksedokumendid (n internetipanga maksekorraldused) ning esita need vallavalitusele.
 • Taotlus peab olema lapsevanema poolt allkirjastatud. Esitada saab dokumente kas digitaalselt info@rae.ee , tuua ise või saata vallavalitsusse (Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa);
 • taotluste esitamise aeg on hiljemalt 15 juuni (jaanuari kuni mai kulutused) ja 15 detsember (juuni kuni detsember kulutused);
 • Taotluse saab allalaadida siit DOC või PDF formaadis.

Toetuse maksmine

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui 128 eurot kalendriaastas;
 • (n Kui vanem sai kevadises taotlusvoorus kuluhüvitist 100 eurot, siis detsembris on võimalik saada maksimaalselt 28 eurot)
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest (maksimaalselt 128 eurot);

Tingimused toetuse saamiseks

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat ning kooliealine õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes;
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse saamist;
 • sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon;
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba;
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel;
 • (n kui laps osaleb Rae Huvialakooli klaveritundides, siis hüvitist ei maksta. Huvialakool on valla allasutus ja vald juba suuresti kompenseerib lapse osalemist)